Βιογραφικό
 
Εξωτερικός Σύμβουλος
 

2012-2014. Αντιπρόεδρος στο Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου.

Από το 2010 είναι μέλος της εισηγητικής επιτροπής του ΔΟΑΤΑΠ για ακαδημαϊκά θέματα του χορού.

ROEHAMPTON UNIVERSITY,
Approval Panel for the BA Dance Performance, UK. 2009.

Από το 2007 είναι μέλος της εισηγητικής επιτροπής του ΥΠΠΟ για εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν τις Ανώτερες Επαγγελματικές σχολές χορού

 
 
Katia Savrami © 2006 | Images: Stelios Baklavas
created by Nidus