Βιογραφικό
 
Μέλος επιτροπής διδακτορικών διατριβών
 
2010 Συμμετοχή στην τριμελή (συμβουλευτική) επιτροπή Διδακτορικής διατριβής (Tutors: Tony Fisher/ Jane Munro/ Katia Savrami ) με τίτλο: A Re-evaluation of Laban Principles for Actors Training in View of the Aristotelian Concept of Mimesis, υποψήφια : Κική Σελιώνη. Στο Central School of Speech and Drama, University of London.

2010 Συμμετοχή στην τριμελή (συμβουλευτική) επιτροπή (Σ. Σταυρίδης, Γ. Παρμενίδης, Κ. Σαβράμη) διδακτορικής διατριβής με τίτλο: Χώρος και κίνηση ένας συνεχής και παραγωγικός διάλογος. Υποψήφια Γεωργία – Κων/να Αντζάμπου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τομέας Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας & Σχεδιασμού.

2010 Συμμετοχή στην τριμελή (συμβουλευτική) επιτροπή (Β. Μπαρμπούση, Κ. Σαβράμη, Α. Σπυροπούλου) διδακτορικής διατριβής με τίτλο: Σωματοποιημένη μάθηση. Μια πρόταση για ένα δημιουργικά βιωματικό-σωματικό-κινητικό σχολείο, υποψήφια Σοφία Παπαδοπούλου.

2010 Συμμετοχή σε επταμελή (εξεταστική) επιτροπή αξιολόγησης διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Σπουδών Τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Υποψήφια: Κλειώ Φανουράκη, με τίτλο: Η διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων μέσω της θεατρικής αγωγής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

2008 Συμμετοχή σε επταμελή (εξεταστική) επιτροπή αξιολόγησης διδακτορικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Υποψήφιος: Άγγελος Γιαννόπουλος, με τίτλο: Σημειογραφία κινηματογράφου: Director Notation και αλγοριθμικός γνωσιακός προγραμματισμός: Thought oriented programming.

 
 
Katia Savrami © 2006 | Images: Stelios Baklavas
created by Nidus