Βιογραφικό

Ερευνητικά προγράμματα

2016 έως σήμερα: Επιστημονική συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα ORALITY AND PERFORMANCE IN THE GREEK TRADITION (ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ), το οποίο έχει οργανώσει το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, σε συνεργασία με τους φορείς Institute of Byzantine Research / National Hellenic Research Foundation.

2019-2021: Επιστημονική συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα Art meets digital technology – Art2.0.Co-funded by the Erasmus+Programme of the European Union. This project is aimed at exchanging experiences and good practices on how digital technology is affecting the art, and at discussing digital technology tools and their usage, the necessary setups and pathways to upskilling artists. Σε συνεργασία με τους φορείς: DIE ETAGE – Schule für die darstellenden und bildenden Künste e.V. (Germany), Smashing Times Theatre and Film Company (Ireland), Soros International House (Lithuania), K MILIOS UND SIA OE (Greece) https://www.dieetage.de/erasmus-projekte-der-etage/artmeets-digital-technology-art2-0/

Συμμετοχή ως ερευνήτρια σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

ANSWER (www.answer-project.org)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (1-1- 2008 έως 31-12- 2010)

 Μία νέα προσέγγιση στη δημιουργική διαδικασία του φιλμ και της παραγωγής των game production. Δημιουργία συμβολικής γλώσσας καταγραφής, βασιζόμενη στο σύστημα καταγραφής του χορού  Laban, η οποία θα υποστηρίζει τον σκηνοθέτη: να οπτικοποιεί την πρόθεσή του μέσω  3D animation,να επικοινωνεί την πρόθεση του με την παραγωγή, να διευκολύνει τις διαδικασίες παραγωγής, με λεπτομερείς περιγραφές με αποτέλεσμα να μειώνει το κόστος παραγωγής 

A THEORETICAL FOUNDATION AND
FORMAL INTRODUCTION FOR DIRECTORNOTATION

Angelos Yannopoulos (1), Katia Savrami (2), Theodora Varvarigou (1)

(1). National Technical University of Athens
Department of Electrical & Computer Engineering
Division of Computer Science, Telecommunications Laboratory
Zografou 157 73, Athens, Greece

(2) University of Patras
School of Humanities and Social Sciences
Department of Theatre Studies
Rio 261 10, Greece
 
The ANSWER Consortium consists of:

Institute of Communications and Computer Systems (ICCS)Project CoordinatorGreece
Thomson Systems Germany GmbH (TSG)PartnerGermany
Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der  angewandten Forschung e.V. (IGD)PartnerGermany
Arrakis NV (LAR)PartnerBelgium
University of Southampton (ITI)PartnerUnited Kingdom
STEFI Cine and TV Productions (STEFI)PartnerGreece
Πανεπιστήμιο Πατρων-Τμήμα Θεατρικών Σπουδών.

ECUMENES, INTEREG III ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ( 8-6-07 έως 31-5-08) (http://www.theaterst.upatras.gr/elwww.ecumenes-upatras.gr)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.

Το έργο “Οι χάρτες του Οδυσσέα”, πολιτιστικά αξιοθέατα της Δυτικής Ελλάδας – Απουλία Ιταλίας, είναι ένα καινούργιο ταξίδι του Οδυσσέα για την ανακάλυψη τόπων, ατόμων και δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζουν την μεσογειακή πολιτιστική κληρονομιά. Ερωτηματολόγια και τεστ, απογραφή και μελέτη 20 ιστορικών και αρχιτεκτονικών αγαθών υψηλής ποιότητας, συνθετική έκθεση on line, οδηγός των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών αγαθών και δραστηριοτήτων στις περιοχές του ‘έργου’ (target) της Δυτικής Ελλάδας

Ομάδα εργασίας

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (επιστημονικός υπεύθυνος)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΡΑΜΗ, Λέκτορας Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (αναπληρώτρια επιστημονική υπεύθυνος, συντονίστρια)
MARTIN KREEB, Αναπληρωτής Καθηγητής Κλασσικής Αρχαιολογίας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (αρχαιολογικές αναφορές)

Συμβαλλόμενοι Εταίροι

  • Περιφέρεια  της Απουλίας – Lead Partner
  • Δήμος της Άντρια
  • Ινστιτούτο της Μεσογειακής κουλτούρας της επαρχίας του Λέτσε
  • Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Δ.Η.Π.Ε.Θ.Ε. Ιωαννίνων
  • Πολιτιστικό Κέντρο Πρέβεζας
  • Ε.Τ.Α.Ν.Α.Μ. εταιρία ανάπτυξης, περιφέρεια Πρέβεζας