Βιογραφικό

Ερευνητικές χορηγίες

2017 Χορηγία 2.000 € από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έκδοση του έβδομου τεύχους του ηλεκτρονικού διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Choros International Dance Journal ( www. chorosjournal. com) του οποίου είμαι επιστημονική υπεύθυνη έκδοσης.

2015 Χορηγία 5.000 € από το Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΣΠΑ 2007-2013, για την έκδοση του τέταρτου τεύχους του Choros International Dance Journal.

 2010-12 Χορηγία 5.500 € από το Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Σ. Ωνάσης για τη δημιουργία ιστοσελίδας και την έκδοση του πρώτου τεύχους του Choros International Dance Journal.

2009 Χορηγία 11.000 € από το Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Σ. Ωνάσης για τη διοργάνωση της διεθνούς ημερίδας Χορός και αφηγηματικότητα στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

 2004 Υπουργείο Πολιτισμού, Κρατική Σχολή Χορού. Κύριος ερευνητής (project 70.000 €), σε συνεργασία με τη διευθύντρια της Κρατικής Σχολής Χορού Παυλίνα Βερέμη για τη δημιουργία της ομάδας χορού “Hellenic Dance Company”. 2004 Παρουσίαση και υλοποίηση της πρότασης στον Δήμο Χανίων για την αναβάθμιση της 2ης Μεσογειακής πλατφόρμας σύγχρονου χορού (project 90.000 €).

2003 Υπουργείο Πολιτισμού, Κρατική Σχολή Χορού. Ερευνήτρια (project 150.000 €): Οργάνωση και επιστημονική ταξινόμηση του αρχείου της Βιβλιοθήκης της Κρατικής Σχολής Χορού και βελτίωση των πηγών.

2001, 2002, 2003, Ι.Α.Τ.Ε., Επιστημονική εταιρία Ιατρών και Χορευτών. Υπεύθυνη Σεμιναρίων (project 10.000 €): Σεμινάρια σε ορθοπεδικούς ιατρούς για την κατανόηση της κίνησης στον χορό.

1998-2000 Καλλιτεχνική διευθύντρια της ομάδας χορού “On Stage” (project σε ευρώ 20.000). Οργάνωση ομάδας χορού υπό την επίβλεψη και αξιολόγηση του κεντρικού γραφείου του Imperial Society of Teachers of Dancing στο Λονδίνο.