Βιογραφικό

Άλλες Επιστημονικές Δραστηριότητες

2018-2020 Μέλος της γνωμοδοτικής εκπαιδευτικής επιτροπής για τον χορό και τις ανώτερες επαγγελματικές σχολές χορού, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2015-2019 Συγγραφή του κώδικα αξιολόγησης και μέλος της επιτροπής αξιολόγησης στο Cosmogym – Gymnastics for all contest, υπό την αιγίδα της ελληνικής ομοσπονδίας γυμναστικής βάσει των κανονισμών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γυμναστικής (F.I.G.) http://www.ego-gymnastics.gr/wp-content/uploads/ 2019/02/Esoterikos-Kanonismos-Gymnastiki-Gia-Olous05.03.2019.pdf .

2014 Μέλος της κριτικής επιτροπής επιλογής των ελληνικών έργων θεάτρου και χορού για την ελληνική εκπροσώπηση στη Διεθνή Έκθεση Quadrinale στην Πράγα το 2015. Οργάνωση του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟ.

2012-2014 Αντιπρόεδρος στο Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου.

2010-2012 Μέλος της εισηγητικής επιτροπής του ΔΟΑΤΑΠ για ακαδημαϊκά θέματα του χορού. 2010-2012 Μέλος της κριτικής επιτροπής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θεάτρου και χορού «Σύστημα Αθήνα», πρωτοβουλίας του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου.

2009 Συμμετοχή στην αξιολόγηση, στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο «University of Nicosia», για την εκλογή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χορός».

2008-2011 Μέλος της γνωμοδοτικής επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού για εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν στον χορό και στις ανώτερες επαγγελματικές σχολές χορού.

2006-2013 Μέλος της ακαδημαϊκής συμβουλευτικής επιτροπής αξιολόγησης για τις υποτροφίες χορού στο Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. 2006
Μέλος της ομάδας Think Tank για το χορό στο Πρόγραμμα Μελίνα με Πρόεδρο τον Νίκο Παϊζη (Πιλοτικό πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ για την εισαγωγή των καλλιτεχνικών μαθημάτων στην πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που λειτούργησε από το 1995-2005).

2005-2008 Συμμετοχή στην Επιτροπή Απονομής Κρατικών Βραβείων Χορού του Υπουργείου Πολιτισμού. 2005
Συμμετοχή στην κριτική επιτροπή αξιολόγησης για τον 2ο Διεθνή Διαγωνισμό Χορογραφίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.

2002-06 Πρόεδρος στην επιτροπή υποτροφιών Κούλας Πράτσικα στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης.

2003-2004 Εξετάστρια στο μπαλέτο (σε όλα τα επίπεδα) στο Amateur Dance School Association, Κύπρος.

2001 Συμμετοχή στην κριτική επιτροπή αξιολόγησης για τον 1ο διεθνή διαγωνισμό χορογραφίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.

1993-95 Συμμετοχή στην επιτροπή αξιολόγησης του Υπουργείου Πολιτισμού, στις εισαγωγικές και διπλωματικές εξετάσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές.

1992 Διδασκαλία του μαθήματος Σύγχρονος Χορός στις διπλωματικές και εισαγωγικές εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού.