Βιογραφικό

Συμμετοχή σε επταμελείς (εξεταστικές) επιτροπές για διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες

2020 Συμμετοχή στην επιτροπή αξιολόγησης διδακτορικού στο l’Université Paris Nanterre, με τίτλο «« Antigone et Médée dans la danse. Perspectives genrées (France, Grèce, Royaume-Uni, 1993-2015) ». Υποψήφια: Charitini Tsikoura.

2020 Συμμετοχή στην επταμελή επιτροπή αξιολόγησης διδακτορικού του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο «Ο αυτοσχεδιασμός στον ελληνικό παραδοσιακό χορό ως επιτελεστικό, ενσώματο και διαπολιτισμικό φαινόμενο». Υποψήφιος: Μικρώνης Γρηγόρης.

2020 Συμμετοχή στην επταμελή επιτροπή αξιολόγησης διδακτορικού στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Ε.Κ.Π.Α., με τίτλο «Χωρογραφία και επιτελεστικές τέχνες: Συν-υφάνσεις, συνυπάρξεις χώρου και σώματος, από τον 20ο στον 21ο αιώνα». Υποψήφιος: Αντώνης Βολανάκης.

2020 Συμμετοχή στην επταμελή επιτροπή αξιολόγησης διδακτορικού στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Ε.Κ.Π.Α. με τίτλο «Ο αυτοσχεδιασμός με επαφή (Contact Improvisation) στην Ελλάδα ως σωματοποιημένη πρακτική: Ιστορία, ιδεολογία και καλλιτεχνική δημιουργία». Υποψήφια: Παναγιώτα Νικολοπούλου.

2020 Συμμετοχή στην εξεταστική επιτροπή μεταπτυχιακού στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Β. Λιαπής, Κ. Σαβράμη, Κ. Ζηροπούλου), με τίτλο «Η Πρόσληψη του Χορού και της Όρχησης της Αρχαιοελληνικής Τραγωδίας Μέσω της Χρήσης του Σώματος σε Σύγχρονες Παραστάσεις Αρχαίου Δράματος». Υποψήφια: Αικατερίνη Σπανού

2018 Συμμετοχή στην επταμελή επιτροπή αξιολόγησης διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, με τίτλο «Ο Παντόμιμος στην Αυτοκρατορική Περίοδο: Μια ‘λογοτεχνική συζήτηση’ ανάμεσα στον Αίλιο Αριστείδη, τον Λουκιανό και τον Λιβάνιο». Υποψήφια: Δήμητρα Κατάρα.

2017 Συμμετοχή στην εξεταστική επιτροπή μεταπτυχιακού στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ε. Τιμπλαλέξη, Κ. Σαβράμη, Α. Στούρνα, Β. Λιαπής), με τίτλο «Πρακτικές κινησιολογίας στην υποκριτική τέχνη και σκηνοθεσία του 20ου αιώνα: Συγκριτική μελέτη με πρακτική εφαρμογή στη μέθοδο του Meyerhold και την τεχνική του Grotowski στο έργο του P. Picasso Τέσσερα Κοριτσάκια». Υποψήφια: Ευαγγελία Παπαγεωργοπούλου.

2015 Συμμετοχή στην επταμελή (εξεταστική) επιτροπή αξιολόγησης διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχολογίας, με τίτλο «Έλεγχος της θεωρίας του P. Schielder για την εικόνα του σώματος μέσω πλέγματος ρεπερτορίων: Προοπτικές για συστημικές και χοροθεραπευτικές προσεγγίσεις». Υποψήφια: Έλλη Κήτα.

2013 Συμμετοχή στην επταμελή (εξεταστική) επιτροπή αξιολόγησης διδακτορικού στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Ε.Κ.Π.Α., με τίτλο: «Από τα σύμβολα στην κίνηση. Επιδράσεις της μεθόδου Laban-Notation στην εκμάθηση ελληνικού παραδοσιακού χορού». Υποψήφια: Ασπασία Δανιά.

2010 Συμμετοχή σε επταμελή (εξεταστική) επιτροπή αξιολόγησης διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, με τίτλο: «Η διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων μέσω της θεατρικής αγωγής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση». Υποψήφια: Κλειώ Φανουράκη.

2008 Συμμετοχή σε επταμελή (εξεταστική) επιτροπή αξιολόγησης διδακτορικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με τίτλο: «Σημειογραφία κινηματογράφου: Director Notation και αλγοριθμικός γνωσιακός προγραμματισμός: Thought oriented programming». Υποψήφιος: Άγγελος Γιαννόπουλος.