Επικοινωνία

Διεύθυνση

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη,
T.K. 265 04, Ρίο Πατρών

Τηλέφωνο