Δημοσιεύσεις

Άρθρα σε ξενόγλωσσα περιοδικά ( χωρίς κριτές )

Tsouvala M. and Savrami K., “The Shock of the Nude”, The Gay and Lesbian Review Worldwide, vol. XXIV, no 4, July-August 2017, σελ. 15-19. Το κείμενο είναι συνοπτική μορφή του άρθρου The Human Body in Contemporary Dance:from Costumes to Nakedness, το οποίο δημοσιεύθηκε στο Critical Stages, 13, June 2016.

Savrami K., “The Greek capital of myth and movement”, European Dance News, October 2004, pp. 38-45, USA