Δημοσιεύσεις

Δημοσιευμένο έργο

Διδακτορική Διατριβή ( PhD ).

Savrami K., “An investigation into the criteria of success in contemporary competitive Olympic Rhythmic sport Gymnastics” («Έρευνα στα κριτήρια καλλιτεχνικής αξιολόγησης στο σύγχρονο αγωνιστικό άθλημα της Ρυθμικής Γυμναστικής, στους Ολυμπιακούς Αγώνες»). Ph.D. in Dance Studies, Laban Center, London and City University, Φεβρ. 2001. Επόπτες: Prof. V. PrestonDunlop, Prof. M. McNamee, Prof. J. Longstaff. Η διδακτορική έρευνα αποτέλεσε τη βάση για τη Διεθνή Ομοσπονδία Γυμναστικής (F.I.G.) που άλλαξε τα καλλιτεχνικά κριτήρια στον Διεθνή κώδικα βαθμολογίας για τους Ολυμπιακούς αγώνες της Ρυθμικής Αγωνιστικής Γυμναστικής.

Μεταπτυχιακή Εργασία για την απόκτηση Master of Arts

Savrami K., “Educational and Choreological Issues within the Modern Theatre Branch of the Imperial Society of Teachers of Dancing” («Εκπαιδευτικά και χορολογικά θέματα στο Modern Theatre Branch της Imperial Society of Teachers of Dancing»). M.A. in Dance Studies, Laban Center, London, 1991 (Με υποτροφία του Ιδρύματος Α. Σ. Ωνάση).