Δημοσιεύσεις

Επιστημονική επιμέλεια (πρόλογοι σε βιβλία)

1. Σαβράμη Κ., επιμέλεια και πρόλογος, με υπεύθυνο έκδοσης τον καθηγητή Αντώνη Λιοναράκη και πρόλογο στο Πολιτισμός και Τέχνη, Επτά δοκίμια για τον χορό, εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, Αθήνα, 2001, σελ. 12-15.

2. Σαβράμη Κ., επιστημονική επιμέλεια και υπεύθυνη της σειράς «Τέχνες» (http://dian.gr/product-category/books/texnes). Στο «Τέχνες 1», Τεχνών Κρίσεις, Κείμενα για την κριτική, επιμέλεια, εκδόσεις DIAN, Αθήνα, 2002.

3. Σαβράμη Κ., πρόλογος και επιστημονική επιμέλεια στο «Τέχνες 2», Κρατική Σχολή Χορού: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον, εκδόσεις DIAN, Αθήνα, 2002, σελ. 11-12.

 4. Σαβράμη Κ., πρόλογος και επιστημονική επιμέλεια στο «Τέχνες 3», Τερψιχόρη: Επτά κινήσεις, εκδόσεις DIAN, Αθήνα, 2002, σελ. 9-11.

 5. Σαβράμη Κ., συγγραφή της εισαγωγής στο πρώτο λεύκωμα Ελλήνων χορογράφων με τίτλο: Χορός/Dance, εκδόσεις ΚΟΑΝ, Αθήνα, 2004, σελ. 37-42.

 6. Σαβράμη Κ., συγγραφή της εισαγωγής και επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου Ντόρα Τσάτσου, Αφιέρωμα, εκδόσεις DIAN, στη σειρά βιβλίων με τον γενικό τίτλο «Τέχνες 4» για τον χορό, Αθήνα, 2005, σελ. 13-21.

7. Σαβράμη Κ., πρόλογος, εισαγωγή, μετάφραση, επιστημονική επιμέλεια στη σειρά «Τέχνες 5», στο: Marion Gough, Γνωριμία με τον χορό, εκδόσεις DIAN, Αθήνα, 2008, σελ. 11-29.

8. Savrami K., επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου Dancing Dialogues, Volume I: On Theory and History and Modes of Research in Dance, ανθολογία έντυπου συλλογικού τόμου από επιλεγμένα άρθρα του επιστημονικού περιοδικού Choros International Dance Journal (επτά τεύχη), με θεματικές κατηγορίες. Πρόλογος: Maxine Sheets-Johnstone, εισαγωγή: Κάτια Σαβράμη, επιστημονική υπεύθυνη έκδοσης, στο σειρά «Τέχνες», Εκδόσεις DIAN, Αθήνα, 2019. Επίσης και Dancing Dialogues, Volume II: On Dance Politics, Activism and Queerness and Issues on Dance Education, στο σειρά «Τέχνες», Εκδόσεις DIAN, Αθήνα, 2020.