Δημοσιεύσεις

Ερευνητικές δημοσιεύσεις (κεφάλαια σε βιβλία)

1. Σαβράμη Κ., «Ρυθμική αγωνιστική γυμναστική και αισθητική αξιολόγηση», στο Πολιτισμός και Τέχνη, Επτά δοκίμια για τον χορό, εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, επιμέλεια Αντώνης Λιοναράκης, Αθήνα, 2001, σελ. 168-192.

2. Σαβράμη Κ., «Χορός και κριτική» στο βιβλίο Τεχνών Κρίσεις, Κείμενα για την κριτική, εκδόσεις DIAN, «Τέχνες 1», επιμέλεια Κάτια Σαβράμη, Αθήνα, 2002, σελ. 55-78. Δίνεται ως πανεπιστημιακό σύγγραμμα στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

3. Σαβράμη Κ., «Η αισθητική αξιολόγηση στην τέχνη και στον αθλητισμό», στο βιβλίο Τερψιχόρη: Επτά κινήσεις, εκδόσεις DIAN, «Τέχνες 3», επιμέλεια Κάτια Σαβράμη, Αθήνα, 2002, σελ. 43-64.

 4. Σαβράμη Κ., «Αναπτύσσοντας μια φιλοσοφική πραγματεία για τον χορό», συγγραφή στον 15ο ετήσιο τόμο «ΕΠΙΛΟΓΟΣ 2005», Αθήνα, Νοέμβριος 2005.

 5. Σαβράμη Κ., «Ζητήματα παιδαγωγικής και χορολογίας σχετικά με τη δημιουργική διδασκαλία του χορού», στο Marion Gough, Γνωριμία με τον χορό. «Τέχνες 5», εκδόσεις DIAN, Αθήνα, 2008, σελ. 13-29. Το βιβλίο δίνεται ως πανεπιστημιακό σύγγραμμα στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο. Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση” του Τμήματος Θεατρικών σπουδών του ΕΚΠΑ.

6. Σαβράμη Κ., «Επίμετρο: Αισθητική και παιδαγωγική του χορού. Επιλογή βιβλιογραφίας», στο Marion Gough, Γνωριμία με τον χορό, μετάφραση επιστημονική επιμέλεια και υπεύθυνη σειράς Κάτια Σαβράμη, «Τέχνες 5», εκδόσεις DIAN, Αθήνα, 2008, σελ. 173-186.

7. Savrami K., “DirectorNotation” Δημοσίευση από τα πρακτικά του συνεδρίου “The dynamic body in space, exploring and developing Rudolf Laban’s ideas for the 21st century”, (ed.) Valerie Preston-Dunlop, LesleyAnn Sayers. London: The dynamic body in space, Dance Books publishers, 2010, pp 205-216.

8. Σαβράμη Κ., «Λόγος-Κίνηση-Μουσική στη σκηνοθετική σύλληψη και πράξη του Καρόλου Κουν», στον συλλογικό τόμο « Κάρολος Κουν», επιμέλεια Αρετή Βασιλείου, Κωνσταντίνος Κυριακός, Λίνα Ρόζη, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Υπό δημοσίευση.

 9. Σαβράμη Κ., «Η λειτουργία των τίτλων στα χορογραφικά έργα», στον τιμητικό συλλογικό τόμο για την Ομότιμη Καθηγήτρια Θεωρίας της Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Άννα Τζούμα, με τίτλο Ο περίπλους της θεωρίας, επιμέλεια Π. Καρπούζου – Δ. Αγγελάτος – Χ. Ντουνιά – Τ. Καραβία, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα. Υπό δημοσίευση.

10. Savrami K., “Cassia’s “Woman of Many Sins”: From the Two-Dimensional to the Three- Dimensional Interpretation of Byzantine Poetry”, in THEORETICAL APPROACHES TO PERFORMANCE AND PERFORMATIVITY (ed.) Niki Tsironi. London: Routledge, υπό έκδοση, 2021.