Δημοσιεύσεις

Μέλος συντακτικής επιτροπής ερευνητικού περιοδικού

Choros: International Dance Journal
Editor in chief του ηλεκτρονικού περιοδικού Choros: International Dance Journal, www.chorosjournal.com, εκδ. και χορηγία ύψους 5.500 ευρώ από το Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Σ. Ωνάση, Υπό έκδοση, άνοιξη του 2012.

Έρευνα στη εκπαίδευση του χορού
Μέλος της διεθνούς συντακτικής επιτροπής του περιοδικού: Research in Dance Education, (Έρευνα στη εκπαίδευση του χορού) Carfax Publishing, Taylor and Francis Ltd, Oxfordfhire, UK από το 2005.

Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του ηλεκτρονικού περιοδικού Επιστήμη του Χορού, το οποίο εκδίδεται από την Ελληνική Εταιρεία Χορού, από το 2018.

Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του ηλεκτρονικού περιοδικού Κινησιολογία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΕΚΠ, από το 2020

.