Δημοσιεύσεις

Μονογραφίες

Σαβράμη Κ., «Κινησιογραφικά», εκδόσεις ΣΑΛΤΟ, Αθήνα 1990. Δίνεται ως πανεπιστημιακό σύγγραμμα στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σαβράμη Κ., «Ρυθμική γυμναστική, Άθλημα και Τέχνη», εκδόσεις ΑΘΛΟΤΥΠΟ, Αθήνα 2004. Χρησιμοποιώ μέρος του ερευνητικού υλικού της διδακτορικής μου διατριβής.

Σαβράμη Κ., στη σειρά «Τέχνες 6», «Χάρης Μανταφούνης: Χορολογική προσέγγιση», εκδόσεις DIAN, Αθήνα 2012. Βιβλιοπαρουσίαση από τη Μαρία Κουτσούμπα, «Πρωτοποριακή μελέτη για το έργο του Χάρη Μανταφούνη», Περιοδικό ΑΩ, 60, Ιούνιος 2013, σελ. 30. http://www.onassis.gr/onassis-magazine/pdf/AO_60.pdf.

Σαβράμη Κ., στη σειρά «Τέχνες 7», «Ζουζού Νικολούδη: Χορικά», εκδόσεις DIAN, Αθήνα 2014. Για τη μονογραφία αυτή υπάρχει: α) Βιβλιοκρισία από τον Walter Pouchner, στο Παράβασις, Επιστημονικό Περιοδικό Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. 13/1, Αθήνα 2015, σσ. 178-181. 21,  βλ. http://www.theatre.uoa.gr/fileadmin/theatre.uoa.gr/uploads/PARAVASIS/English/ENGLISHPARABASISDIGITALED ITION.pdf. β) Βιβλιοπαρουσίαση από την Ελιζάνα Πολλάτου, «Αναλύοντας τα περίφημα Χορικά της Ζουζούς Νικολούδη», Περιοδικό ΑΩ, 67, Μάρτιος 2015, σελ. 30. Αναφορά στο: Ζουζού Νικολούδη: Χορικά, εκδ. DIAN, Αθήνα 2014, Onassis Magazine, issue-67/Zouzou-Nikoloudi-Xorika.

Savrami K., “Ancient Dramatic Chorus Through the Eyes of a Modern Choreographer. Zouzou Nikoloudi”, Cambridge Scholars Publishing, UK, 2016. Βιβλιοκρισία από τον Ιωάννη Κωνσταντάκο, Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία δημοσιεύτηκε στο Classic Journal Online, 06.03.2018.

Savrami K., “Tracing the landscape of dance in Greece” Cambridge Scholars Publishing, UK, 2019. Βιβλιοκρισία από την Μαρία Τσουβαλά στο Choros International Dance Journal