Δημοσιεύσεις

Πανεπιστημιακή συγγραφή και κριτικός αναγνώστης στο πρόγραμμα σπουδών

Ελληνικός Πολιτισμός
Υπήρξα Κριτικός αναγνώστης για επτά κεφάλαια στο πρόγραμμα σπουδών: Ελληνικός Πολιτισμός Θεματική Ενότητα 6: Τέχνες ΙΙ
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: 1999

Στοιχεία Κινησιολογίας και Χορολογίας
Συνέγραψα διδακτέα ύλη στη Ενότητα 6: Τέχνες ΙΙ, Το κεφάλαιο έχει τίτλο: «Στοιχεία Κινησιολογίας και Χορολογίας»
Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει και ερμηνεύει τις χορολογικές σπουδές και τις μεθόδους της και την ανάπτυξη του ρόλου τους και των εφαρμογών τους στη χορευτική θεωρία και πρακτική.
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: 1999