Δημοσιεύσεις

Συμμετοχές σε συνέδρια

ΧΙΙΙ Διεθνή Συνάντηση Αρχαίου Δράματος
Συμμετείχα στη ΧΙΙΙ Διεθνή Συνάντηση Αρχαίου Δράματος στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, από 6 έως 15 Ιουλίου 2007 στο panel της συνάντησης των νέων δημιουργών.

Re-Thinking Practice and Theory
Συμμετείχα στο International Symposium on Dance Research με τίτλο: Re-Thinking Practice and Theory από 21 έως 24 Ιουνίου 2007 στο Centre National de la Dance, στο Παρίσι.