Εκπαίδευση

Ένας οδηγός για τον χορό στην Αθήνα

Κέντρο μελέτης χορού Ι. και Ρ. Ντανκαν

για Ιστορία, Εκπαίδευση και χορογραφία. Το κέντρο σχεδιάστηκε το 1903 και βρίσκεται στο κτήριο το οποίο έκτισε η Ισιδώρα και ο Ραυμόνδος Ντάνκαν, την περίοδο που έζησαν στην Αθήνα. Χρυσάφης και Δικαιάρχου 34, 16232, Αθήνα, Τηλ.: +302107621234, duncandancecenter.org