Βιογραφικό

Βιβλία στην αγγλική γλώσσα

Tracing the Landscape of Dance in Greece

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,consectetur adipiscing elit,consectetur adipiscing elit.

Περισσότερα
Book review by Maria Tsouvala

Ancient Dramatic Chorus through the Eyes of a Modern Choreographer: Zouzou Nikoloudi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,consectetur adipiscing elit,consectetur adipiscing elit.

Περισσότερα
Featured Review

Dancing Dialogues, Vol II

A Collection of Articles from Choros International Dance Journal 2012-2018

Περισσότερα